Zoeken naar een dealer

Simpelweg de eerste vier cijfers van uw postcode invullen en wij tonen u een dealer bij u in de buurt.

Maatwerk voor bewoners èn zorgverleners met elektronisch toegangsbeheer in woonzorgcomplex Middelharnis

Zelfstandigheid en privacy voor de bewoners, flexibele zorgverlening op maat; de Oosterscheldewoningen van zorgverlener Zuidwester bezitten een elektronisch toegangscontrolesysteem dat nu al voldoet aan de eisen van de Wet Zorg en Dwang die in 2020 van kracht wordt. De zorgdomotica-oplossing in de Oosterscheldewoningen bestaat uit een slimme match van onze ENiQ cilinders, paslezers en software met het Carelock concept van Brondool.

Aan de rand van het Zuid-Hollandse Middelharnis, midden in het groen, liggen de Oosterscheldewoningen, een nieuw woonzorgcomplex van Zuidwester. Het zorgcomplex bestaat uit 48 zorgwoningen voor mensen met een verstandelijke beperking, verspreid over zes gebouwen. De woningen zijn sinds begin 2018 in gebruik voor groepswonen en individueel begeleid wonen.
Als het gaat om toegangsbeheer loopt Zuidwester in dit project voorop; het elektronische toegangsbeheersysteem in het woonzorgcomplex speelt nu al in op de eisen uit de Wet Zorg en Dwang. Die wet regelt vanaf 1 januari 2020 de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg ontvangen.
Hans de Jong van Brondool typeert de Wet Zorg en Dwang kort en bondig met 'Nee, tenzij'. De Jong was als projectadviseur betrokken bij het ontwikkelen van het toegangsbeheer in Het Keeten: “Uitgangspunt van de wet is, dat dwangmaatregelen niet thuis horen in de zorg. Gevaarlijke situaties moeten met vrijwillige zorg worden opgelost. Je mag een zorgcliënt niet insluiten – tenzij sprake is van gevaar voor die persoon en/of zijn omgeving. Dat 'tenzij' wordt onder meer door de artsen en zorgverleners bepaald.”

Elektronisch, niet mechanisch

Joep Brouwers van Tree Installatieadvies uit Delft zat al vroeg in het bouwtraject bij Zuidwester aan tafel om de wensen en eisen van de opdrachtgever ten aanzien van het toegangsbeheer te inventariseren: “Cruciaal was de impact van de aanstaande Wet Zorg en Dwang, die uitgaat van minder vrijheidsbeperkende maatregelen, maar wel nog in een bepaald stramien. Dat vraagt om flexibiliteit in het toegangsbeheer. Je wilt als zorgverlener een systeem dat snel en soepel inspeelt op situaties. Zuidwester verlangde een toegangsbeheeroplossing waarbij de cliënten een eigen sleutel hebben en zelf bepalen of en wanneer zij de voordeur van hun eigen appartement op slot doen of niet. Tegelijkertijd moest de zorg altijd de mogelijkheid hebben om bij incidenten toegang te krijgen, bijvoorbeeld als er een psychose optreedt. Zorgmedewerkers moeten op zo'n moment à la minute kunnen helpen. Die snelheid en flexibiliteit was volgens ons alleen haalbaar met een elektronisch toegangssysteem, niet mechanisch.”

 

Slimme match

Brouwers droeg Zuidwester voorbeelden aan van producten waarmee die flexibiliteit gerealiseerd kan worden. Daaronder DOM ENiQ, en Brondools Carelock concept. Uit gesprekken met DOM en Brondool rolde een totaaloplossing die Brouwers typeert als maatwerk voor de marktbrede ontwikkeling in de zorg: een slimme match van ENiQ en Carelock. Brouwers: “De meerwaarde van deze oplossing zit hem in het feit dat de bewoner alle privacy en bewegingsvrijheid bezit, terwijl de zorgmedewerkers altijd kunnen interveniëren.”

Privacystand

Hans de Jong van Brondool omschrijft het Carelock concept als een combinatie van toegangscontrole en persoonlijke woonvrijheid: “Het concept bestaat uit een gebruiksvriendelijke, krukbestuurde beslag-slot combinatie met een vluchtveiligheidsfunctie. Uniek is dat Carelock een privacy-stand kent: aan de woningzijde heeft het slot een knop die door de bewoner kan worden bediend.”
Als die knop is ingedrukt, licht in het beslag aan de buitenzijde van de deur een LED-indactor oranje op. De Jong: “Dan weet iedere zorgverlener dat de woningdeur op slot is en de bewoner niet gestoord wil worden. Maar: de zorg kan in geval van nood altijd overrulen en de zorgverlener heeft dan toegang tot de woning.”

Groen, oranje, rood

De privacystand is één van drie standen in het Carelock concept. De LED-indicator kan ook op groen of op rood staan. De Jong: “Bij een groen LED-licht, is de deur open. De zorgcliënt kan vrijelijk zijn woning in en uit, en de zorg eveneens. Als het LED-licht rood is, is sprake van een maatregel: de bewoner kan zijn woning niet verlaten. De zorgverlener kan wel naar binnen en naar buiten. Doel van die standen is, dat de toegang tot de woning voor zowel de bewoner als voor de zorg fijn werkt. Alle standen zijn op maat voor elke cliënt in te stellen. Je kan bijvoorbeeld rood uitprogrammeren als je een cliënt nooit mag insluiten.”
De deuren worden door zowel bewoners als zorgverleners geopend met een tag.

 

 

DOM ENiQ

Het Carelock concept is in de Oosterscheldewoningen gekoppeld aan DOM's ENiQ systeem. In het Carelock beslag van Brondool is de ENiQ AccessManager paslezer van DOM geïntegreerd. DOM leverde daarnaast de complete toegangscontrolesoftware voor het woonzorgcomplex en elektronische ENiQ cilinders. De Jong: “De opdrachtgever heeft met deze combinatie alles in huis dat hij nodig heeft en wenst: privacy en zelfstandigheid voor de bewoners, en flexibele en adequate zorgverlening op maat.”

Open standaard

De mix van Brondool en DOM heeft volgens Joep Brouwers van Tree Installatieadvies nog een aantal voordelen: “De kaartlezer van DOM is geïntegreerd in het beslag. Dat betekent dat minder bekabeling nodig is dan bij een externe kaartlezer in de wand naast de deur. De elektronische cilinder van DOM is uitwisselbaar en de oplossing is molestproof, want de cilinder is in het schild verwerkt. Daarnaast is deze vorm van toegangsbeheer toekomstbestendig en eenvoudig opschaalbaar. Het maakt gebruik van een open standaard en niet van gesloten protocollen.”
De samenwerking tussen Brondool en DOM had ook in het bouwtraject voordelen, aldus Brouwers: “Wij hebben ook de oplevering begeleid. Brondool en DOM hebben samen het toegangsbeheersysteem opgebouwd en geïnstalleerd. Je hebt als installatieadviseur in zo'n geval de zekerheid van één aanspreekpunt en twee constructieve bouwpartners. Hier was geen sprake van een slotenleverancier die bij problemen wijst naar de leverancier van het toegangsbeheersysteem en vice versa.”

Van sleutelbos naar computer

En de praktijk? Zuidwesters Regionaal functionaris Preventie & Veiligheid Regio Goeree-Overflakkee Louis IJsselstein doet op de Oosterscheldewoningen het dagelijks beheer van het toegangscontrole. Hij is zeer te spreken over de oplossing van Brondool en DOM: “Wat mij betreft zetten we dit systeem ook in op onze andere panden. Het toegangsbeheer is zeer gebruiksvriendelijk.“
IJsselstein is enthousiast over het gemak waarmee de tags voor bewoners en zorgverleners kunnen worden geprogrammeerd en aan tags rechten kunnen worden toegekend: “Vroeger deden we ons toegangsbeheer nog mechanisch, met de sleutelbos. Nu zet ik in de computer een vinkje bij alle deuren van het systeem – inclusief de binnenkant van de deuren. We kunnen tijdsblokken aangeven waarop een tag geautoriseerd is en als een bewoner of zorgverlener een tag verliest, maken we die tag in het systeem meteen onbruikbaar. Als iemand tijdelijk toegang nodig heeft en we zien zijn of haar tag nooit meer terug, maken we die tag in een handomdraai onbruikbaar.”

Veiligheid voorop

Veilig is het systeem eveneens, aldus IJsselstein: “Bij brand is er een koppeling met het brandmeldsysteem. Het elektrische slot in de Carelock toepassing is een brandvluchtslot; als de brandmeldcentrale afgaat, zijn alle deuren handmatig te bedienen. Dan kan de bewoner zijn kamer vrij verlaten én kan de zorg er direct bij. Dat geldt ook voor stroomuitval. Hans De Jong van Brondool: “In de Oosterscheldewoningen komen twee specialismes samen in één maatwerkoplossing. Brondools kennis en ervaring op gebied van elektrisch sluiten en DOM's expertise op het terrein van toegangscontrole en elektronisch cilinders. ”

Download Whitepaper Het Keeten Middelharnis

Toegepaste DOM producten