Zoeken naar een dealer

Simpelweg de eerste vier cijfers van uw postcode invullen en wij tonen u een dealer bij u in de buurt.

Gegevensbescherming

De website via het internetadres www.dom-group.nl (hierna uniform website genoemd) is een aanbod van DOM Nederland (DOM Sicherheitstechnik).


Het bedrijf DOM Sicherheitstechnik verheugt zich over uw bezoek op onze website en uw interesse in ons bedrijf, onze producten en onze diensten. Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken rondom uw bezoek op onze website. Wij aanvaarden, ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle, geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links, aangezien wij het doorgeven van deze informatie niet in de wegen hebben geleid, de geadresseerden van de doorgegeven informatie niet hebben geselecteerd en de door te geven informatie niet geselecteerd of veranderd hebben. Het verzamelen, verwerken en gebruik van uw gegevens geschiedt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Hierna leggen wij u uit, welke informatie wij tijdens uw bezoek aan onze website registreren en hoe wij deze gebruiken:

Verzamelen en verwerken van gegevens resp. persoonlijke gegevens 
Bij ieder bezoek van een gebruiker aan de website van DOM Sicherheitstechnik en bij iedere afroep van een bestand worden over dit proces gegevens in een sessiebestand opgeslagen. De opslag is uitsluitend bestemd voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Over ieder afroep worden zo de volgende gegevens opgeslagen:
- naam van het afgeroepen bestand,
- datum en tijd van de afroep,
- verzonden hoeveelheid gegevens,
- melding, of de afroep succesvol was,
- Beschrijving van het type van de gebruikte webbrowser,
- aanvragend domein.

Verdergaande persoonlijke informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet geregistreerd, tenzij u deze informatie vrijwillig verstrekt, bijv. in het kader van een informatie-aanvraag, in het bijzonder bij: contactopname via e-mail, gebruik van het contactformulier, evenals in het kader van de uitvoering van een contract of een door u gewenste registratie, in het bijzonder bij: abonnement van een nieuwsbrief, bestellen van een catalogus.

Gebruik en overdracht van persoonsgebonden gegevens
Voor zover u ons persoonsgebonden gegevens ter beschikking heeft gesteld, gebruiken wij deze uitsluitend voor de technische administratie van onze websites en voor het vervullen van uw wensen en eisen, in het bijzonder de afhandeling van een met u overeengekomen contract of het beantwoorden van uw aanvraag.

Een overdracht, verkoop of andere overdracht van uw persoonsgebonden gegevens aan derden vindt niet plaats, tenzij
- dit nodig is voor de afhandeling van het contract,
- dit nodig is voor factureringsdoeleinden,
- u hiervoor uw toestemming heeft gegeven.

Een herroeping van een toestemming voor de toekomst is te allen tijde mogelijk.

Het wissen van persoonsgebonden gegevens geschiedt,
- wanneer u uw toestemming voor de opslag herroept,
- wanneer de kennis voor het naleven van het met de opslag verbonden doel niet meer noodzakelijk is of
- wanneer de opslag vanwege wettelijke redenen niet geoorloofd is.

Recht op informatie
Wij informeren u na schriftelijke aanvraag graag over de gegevens die wij rondom uw persoon (bijv. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum) hebben opgeslagen.

Automatisch geregistreerde, niet persoonsgebonden gegevens; genereren van cookies; hulpprogramma's; actieve inhoud
Bij de toegang tot onze website wordt automatisch (dus niet via een registratie) gegenereerde informatie verzameld. Deze kan niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld (bijv. over een internetbrowser of een besturingssysteem; domeinnaam van websites, van waaruit via een weblink toegang tot onze website wordt verkregen, aantal bezoeken, gemiddelde bezoektijd, bekeken pagina's). Het bedrijf DOM Sicherheitstechnik gebruikt deze informatie om het uiterlijk van onze websites constant te verbeteren, te actualiseren en zodoende de aantrekkelijkheid te verhogen. Als u onze website bezoekt, kan het gebeuren, dat door ons ontworpen infromatie in de vorm van een zogenaamde "cookie" op uw computer wordt opgeslagen, zodat wij uw computer tijdens uw volgende bezoek aan onze website automatisch kunnen herkennen. Cookies stellen ons onder andere in staat, een website aan uw wensen aan te passen of uw wachtwoord zo op te slaan, dat u het niet iedere keer opnieuw hoeft in te vullen. Mocht u niet wensen, dat wij informatie over uw computer opnieuw herkennen, dient u uw internetbrowser zo in te stellen, dat hij cookies van uw harde schijf verwijderd, alle cookies blokkeert of u waarschuwt, voordat een cookie wordt opgeslagen. Bij het ter beschikking stellen van deze website werden Java-Applets, ActiveX-Controls en JavaScript gebruikt. Mocht u uit veiligheidstechnisch oogpunt geen gebruik willen maken van deze hulpprogramma's resp. van actieve inhoud, dient u de desbetreffende instelling van uw browser uit te schakelen.

Informatie over het concrete gebruik van persoonsgebonden gegevens
Deze speciale informatie omtrent het concrete gebruik van persoonsgebonden gegevens is onderhevig aan de algemene verklaring gegevensbescherming. Laatstgenoemde wordt door deze informatie op essentiële punten aangevuld of gespecificeerd.

Voor zover wij persoonsgebonden gegevens over u verzamelen, worden deze uitsluitend in het kader van de wetten en voor de doeleinden gebruikt, die in het kader van de dienovereenkomstige toestemming voor het desbetreffende concrete gebruik werd verleend.

Gebruik van een contactformulier
Voor zover u dit in uw aanvraag via het contactformulier niet uitdrukkelijk weerspreekt, zullen de door u op het contactformulier ingevulde persoonsgebonden gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het verwerken van uw contact. Het opslaan van uw persoonsgebonden gegevens vindt alleen plaats, om de communicatiestand bij een eventueel later contact te kunnen vervolgen. Verder gebruik van uw persoonsgebonden gegevens (bijv. voor het abonnement van een nieuwsbrief) vindt alleen plaats, als u dit uitdrukkelijk toestemt.

Doorgifte van persoonsgebonden gegevens aan derden evenals naar het buitenland
Afhankelijk van het doel van het verzamelen van gegevens kunnen de over u verzamelde persoonsgebonden gegevens ook aan ons gerelateerde bedrijven (§§ 15 ff . AktG) en/of derden worden overhandigd, als en voor zover dit voor het door u toegestemde doeleinde noodzakelijk mocht zijn. Dit omvat in het bijzonder door ons geautoriseerde distributeurs en onze overige contractanten voor het onderhoud en intensivering van onze klantenrelatie (doelmatige derden). Verder worden persoonsgebonden gegevens niet aan andere derden overhandigd.

In het voorheen genoemde kader kan er ook sprake zijn van de overhandiging van persoonsgebonden gegevens aan ons gerelateerde bedrijven (§§ 15 ff. AktG) en/of doelmatige derden, die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden en diens niveau van gegevensbescherming niet dwingend overeenkomt met de Europese norm. Wij moeten echter te allen tijde het niveau van gegevensbescherming waarborgen, dat vergelijkbaar is met de gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“) Google Analytics gebruikt zogenaamde "Cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie ontvangen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten aan te bieden. Ook zal Google deze informatie misschien aan derden doorsturen, in zoverre dit wettelijk verplicht is of in zoverre derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen. U kunt de installatie van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u erop dat u in dit geval misschien niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de van u ontvangen gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Op deze website wordt Google Analytics uitsluitend met de functie "_anonymizeIp()" gebruikt. IP-adressen worden hierdoor anoniem naar Google doorgestuurd. Een directe herleiding naar de bezoeker van de website is zodoende niet mogelijk.

U kunt het plaatsen van Google Analytics-cookies door de instellingen van uw browser weigeren. Hierdoor kunt u gebruik maken van uw recht, het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens door Google Analytics in de toekomst te weerspreken. Hiervoor kunt u de deactivatie add-on voor browsers van Google Analytics installeren. Hiermee verhindert u, dat Google Analytics informatie over uw website-bezoeken opslaat.

Meer informatie evenals de informatie over de download en installatie van deze deactivatie add-on vindt u hier.

Als alternatief voor de Browser-Plugin of bij gebruik van een browser op een mobiel apparaat, klik dan op de volgende link om een Opt-Out-Cookie in te stellen die voorkomt dat Google Analytics gegevens bijhoud bij een bezoek aan deze website (de Opt-Out-Cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein). Als u alle cookies opgeslagen in deze browser verwijderd moet u nogmaals op deze link klikken: deactiveer Google Analytics

Contactopname
Schrijf ons, ook als u nog andere vragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens heeft, via het volgende adres:

DOM Nederland
Beheer
Tiber 32 - 34
NL-2491 DH Den Haag